Giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử M-INVOICE

Giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử M-INVOICE

  • MINVOICE.BIZ cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và phần mềm hóa đơn M-Invoice được thiết kế đáp ứng và tuân thủ theo thông tư 32/2011/TT-BTC và các quy định chuẩn mực về hóa đơn.
  • MINVOICE.BIZ triển khai kết nối với hệ thống ERP của doanh nghiệp, để lấy dữ liệu hóa đơn (thường lấy theo lô vài chục nghìn hóa đơn một ngày) và thực hiện xuất hóa đơn ký điện tử có thể theo mô hình phân tán hoặc tập trung.
  • Phần mềm hóa đơn điện tử M-Invoice, hoạt động trên Webform hoặc Desktop application thuận tiện cho việc nhập liệu và kiểm tra hóa đơn mọi nơi mọi lúc.
  • Mô hình xuất hóa đơn: Theo phiên (xuất theo lô) và Xuất tức thời (xuất lẻ từng hóa đơn).